CA TRIO

Litoměřice - zahrada Čech
a pevnostní město Terezín

Česko
Poznávací

Město Litoměřice vystavěné na soutoku řek Labe a Ohře je pro svou polohu v úrodné oblasti nazývané "Zahrada Čech." Pevnostní město Terezín, je naší nejznámější pevností vybudované již roku 1780 císařem Josefem II.

Program zájezdu:

Odjezd v ranních hodinách.

Dopoledne navštívíme pevnostní město Terezín. Při návštěvě Hlavní pevnosti, poznáme historii budování pevnosti, uvidíme kasematní místnosti s figurínami v dobovém oblečení, dobové zbraně i pevnostní podzemí. V Malé pevnosti je expozice o historii tohoto objektu.

Po prohlídce odjedeme do Litoměřic, kde se každý rok na podzim koná na litoměřickém výstavišti "Zahrada Čech." Zde se sejdou tisíce lidí, aby sdíleli svoji vášeň pro zahrádkaření, zemědělství, kutilství a další venkovní aktivity. Prohlédneme si aktuální úrodu zeleniny a ovoce. Možnost nákupů výpěstků i věci pro zahrádkaření. Součástí je výstava techniky (sekačky, traktory) a doplňkového zboží (hnojiva, postřiky, nářadí, stavební materiály)

Bohatý kulturní program včetně zábavy pro děti + stánky se vším možným.

Kdo nebude chtít strávit celé odpoledne na výstavišti, prozkoumáme samotné město Litoměřice. Projdeme se po Mírovém náměstí s radnicí a mnoha měšťanskými domy, navštívíme katedrálu sv. Štěpána, podíváme se na dům K. H. Máchy, pozůstatky opevnění města.

Navečer odjezd domů.


ONLINE REZERVACE

Objednávám tento zájezd:POŽADUJETE-LI CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ 20 KČ/OSOBA A DEN, NAPIŠTE PROSÍM DO POZNÁMKY JMÉNA ÚČASTNÍKŮ A DATUMY NAROZENÍ


TERMÍN ZÁJEZDU
10.09.2022
CENA
950 Kč
POZNÁMKA K CENĚ
900 Kč senioři a děti

Cena zahrnuje:
*dopravu
*průvodce
*vstupné pevnost Terezín

Cena nezahrnuje:
* vstupné na výstavu v Litoměřicích 150 Kč, 120 Kč senioři

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Třebíč, Úřad práce 5.30 hod.
Jaroměřice nad Rokytnou, zámek 5.50 hod.
Moravské Budějovice, nám. Míru 6.00 hod.
Jihlava, Billa 7.00 hod.
*** Návrat ve večerních hodinách.