CA TRIO

Stornovací podmínky

Zruší-li zákazník objednané služby zaplatí CA TRIO storno poplatek, a to:

15% z ceny objednaných služeb dříve než 30 dnů před termínem

30% z ceny objednaných služeb dříve než 14 dnů před termínem

60% z ceny objednaných služeb dříve než 3 dny před termínem

100% z ceny objednaných služeb později než 3 dny před termínem

Storno se neplatí v případě úmrtí v rodině, vážného onemocnění, pobytu v nemocnici, živelné katastrofy, havárie a další nepředvídaně závažné okolnosti.