CA TRIO

Bludné skály-Vambeřice a kudova zdrój

vyprodáno

Polsko
Poznávací

Přímo na polsko-české hranici ve výšce 852 m n.m. leží v Národním parku malé skalní město vytvořené v horních kvádrových pískovcích nazvané Bludné Skály (Bledne Skaly)

Na ploše 21 ha se rozprostírá labyrint rozsedlin o hloubce 6-11 metrů v mohutných skalních blocích, které jsou ve spodních částech vyklenuty. Těmito průchody prochází částečně zpevněná turistická trasa kolem nejzajímavějších skalních útvarů.

Program zájezdu:

Po příjezdu do NP Stolové hory si projdeme skalní labyrint, útvary úzkých uliček mezi skalními masívy plnými tajuplných zákoutí, kde eroze přetvořila skály do bizarních útvarů. Čeká nás nezapomenutelný zážitek.

Po prohlídce odjedeme do poutního místa Vambeřice (Wambierzyce) navštívíme baziliku zasvěcenou Panně Marii, královně rodin, vystoupáme na křížovou cestu - největší v Evropě - fakultativně navštívíme pohyblivý betlém, který obsahuje 800 figurek (cca 5 €)a vychutnáme si krásu tohoto významného poutního místa.

Navečer nás čeká malebné lázeňské městečko Kudova Zdrój s krásnou kolonádou, kde jistě ochutnáme zdejší léčivou vodu, posedíme u kávy a odpočineme si před cestou domů.


TERMÍN ZÁJEZDU
28.09.2023
CENA
850 Kč
POZNÁMKA K CENĚ
800 Kč senioři, 750 Kč děti

Cena zahrnuje:
*dopravu
*průvodce
*vstupné do Bludných skal

Cena nezahrnuje:
*cestovní pojištění - možno sjednat v CA

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Třebíč, Úřad práce 5.00 hod.
Jaroměřice nad Rokytnou, zámek 5.20 hod.
Moravské Budějovice, nám. Míru 5.30 hod.
Jihlava, Billa 6.30 hod.
***Návrat v pozdních večerních hodinách