CA TRIO

Linec - koncentrační tábor Mauthausen

Rakousko
Poznávací

Vypravme se za poznáním historie. V Mauthausenu si připomeneme běsnění druhé světové války. V Linci, které je třetím největším rakouským městem, nás čeká malebná architektura a zajímavé památky.

Program zájezdu:

Odjezd v ranních hodinách do Mauthausenu. Zde se seznámíme s osudy vězňů v jednom z největších pracovních táborů z období druhé světové války. Koncentrační tábor Mauthausen patřil spolu s pobočnými tábory k největším pracovním táborům. Byl primárně určen na vyhlazování nepohodlné inteligence pomocí otrocké práce v žulových kamenolomech.

Při prohlídce se dovíme, jak tábor vznikl a jak fungoval. Vstoupíme do budov, kde vězni žili. Můžeme se projít po „Schodech smrti“, po nichž vězni vynášeli padesátikilové žulové kvádry.

Následuje odjezd do Lince (německy Linz), který je hlavním městem rakouské spolkové země Horní Rakousko. Historické centrum leží na březích evropského veletoku Dunaje. Město se může pochlubit bohatou kulturní historií a velkým množstvím zajímavých velkolepých památek.

Např. mezi nejznámější patří Stará radnice, která je dodnes sídlem starosty a obecní rady. Dominantou města je katedrála Neposkvrněného početí Panny Marie, Nový dóm. Katedrála, jež byla dostavěna v roce 1924, je považována za největší stavbu svého druhu v Rakousku. Dalším lákadlem je Hlavní náměstí, které patří se svojí rozlohou 13 tis. m2 k jednomu z největších v Evropě. A z tohoto náměstí vyjíždí horská dráha Pöstlingbergbahn, která je nejstrmější dráhou v Evropě na vrch Pöstlingberg. Na vrcholu najdeme vyhlídku s výhledem na město a okolí. Také poutní baziliku Sedmibolestné Panny Marie.

Navečer odjezd domů.


ONLINE REZERVACE

Objednávám tento zájezd:POŽADUJETE-LI CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ 20 KČ/OSOBA A DEN, NAPIŠTE PROSÍM DO POZNÁMKY JMÉNA ÚČASTNÍKŮ A DATUMY NAROZENÍ


TERMÍN ZÁJEZDU
19.09.2020
CENA
750 Kč
POZNÁMKA K CENĚ
Cena zahrnuje:
*dopravu
*průvodce
Cena nezahrnuje:
*cca 15/10€ na vstupy
*cestovní pojištění - možno sjednat v CA

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Třebíč, Úřad práce 5.00 hod.
Jaroměřice nad Rokytnou, zámek 5.20 hod.,
Moravské Budějovice, nám. Míru 5.30 hod.
*** Návrat ve večerních hodinách.