CA TRIO

Sklárna v Novém Boru - Skalní hrad - Kamenné varhany - Bazilika sv. Vavřince

Česko
Poznávací

V putováním se vydáme kouzelnou krajinou v okolí Sloupu. Seznámíme se s výrobou skla v Novém Boru, prohlédneme si unikátní Kamenný hrad s poustevnou a budeme obdivovat nádhernou baziliku sv. Vavřince.

Program zájezdu:

Odjezd v ranních hodinách do Nového Boru, kde při návštěvě sklárny se seznámíme s tajemstvím výroby skla i prací sklářských mistrů.

Poté odjedeme k nejznámější kulturní a historické sloupské památce - Skalní hrad s poustevnou. Jedná se o středověký skalní hrad z přelomu 13 a 14 stol. vybudovaný na pískovcovém masívu. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení bylo vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny. Skalní hrad a poustevna Sloup je památkově chráněný objekt.

Volno na oběd

Odpoledne si prohlédneme Baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Tato stavba patří k předním stavbám barokního stavitelství ve střední Evropě. Její historie je spojena s Havlem z Markvartic, především pak jeho ženy Zdislavy, která je zde pohřbena.

Na závěr dne budeme obdivovat divadlo v podobě čedičových Kamenných varhan na Panské skále u Kamenického Šenova.

V podvečer odjezd domů.


ONLINE REZERVACE

Objednávám tento zájezd:POŽADUJETE-LI CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ 20 KČ/OSOBA A DEN, NAPIŠTE PROSÍM DO POZNÁMKY JMÉNA ÚČASTNÍKŮ A DATUMY NAROZENÍ


TERMÍN ZÁJEZDU
11.07.2020
CENA
895 Kč
POZNÁMKA K CENĚ
senioři a děti 855 Kč

Cena zahrnuje:
*dopravu
*průvodce
*vstupy

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Třebíč, Úřad práce 5.00 hod.
Jaroměřice nad Rokytnou, zámek 5.20 hod.,
Moravské Budějovice, nám. Míru 5.30 hod.
Jihlava, Billa 6.30 hod.*** Návrat ve večerních hodinách.